High Density GPU Cards

เครื่องเซิร์ฟเวอร์ขนาด 1U รองรับได้สูงสุดถึง 5 GPU การ์ด และ 4U รองรับได้ถึง 10 GPU การ์ด

Thermal Management

พัดลมที่ออกแบบมาเป็นพิเศษช่วยเพิ่มการไหลเวียนของอากาศและแรงดันสำหรับระบายความร้อนการ์ด GPU จำนวนมาก

Comprehensive AI Solutions

ให้บริการโซลูชั่น AI อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ Backend Storage และ Training Servers ไปจนถึง Front End Inference Systems

Remote Management

Intelligent Platform Management Interface ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบเซ็นเซอร์และรับการแจ้งเตือนในกรณีที่มีข้อผิดพลาด

AI in Traffic Monitoring

เซิร์ฟเวอร์ SKY-6100 AI ได้รับข้อมูลจากลูกข่าย Edge AI Systems ทั้งหมด และตรวจสอบสภาพการจราจรผ่านรูปแบบ Deep Learning หากมีสถานการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นเซิร์ฟเวอร์ AI จะสามารถรู้และจัดการสัญญาณไฟจราจรได้

 

AI in Video Surveillance System

ในการประมวลผลข้อมูลวิดีโอทั้งหมดในสถานีจำเป็นต้องใช้ NVIDIA GPU Cards หลายตัวรวมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์เครื่องเดียว ซึ่ง SKY-6400 มีการออกแบบเพื่อรองรับ GPU Card สูงสุดถึง 10 การ์ด และได้รับการรับรอง NVQual เพื่อรับประกันประสิทธิภาพการประมวลผลของ AI นับเป็นระบบตรวจสอบวิดีโอด้วย AI ที่น่าเชื่อถือสูงสำหรับความปลอดภัยของผู้โดยสารและสถานีรถไฟ

 

High-Density GPU Server for AI-Heavy Training

เซิร์ฟเวอร์ Rackmount 4U รองรับการ์ด GPU สองชั้นสูงสุด 10 การ์ด ช่องใส่ไดรฟ์ขนาด 12 x 2.5” และ 3.5” แบบถอดเปลี่ยนได้สูงสุด 12 ช่องที่ด้านหน้า รองรับความจุและประสิทธิภาพในการจัดเก็บมากที่สุด

SKY-6100
1U 5 GPU cards
AI inference server
SKY-6200
2U 4 GPU cards
AI hybrid server
SKY-6400
4U 4 GPU cards
AI training server
     
 
Copyright © 1983-2020 Advantech Co., Ltd. All Rights Reserved. Privacy Policy Advantech RSS